Kva tyder ordet?

lek.pngKva for ord og forklaringar høyrer saman?

Orda er henta frå kapitlet Vi leiker ute i Leseboka 3.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern